‘A BETTER LIFE FOR AFRICAN FAMILIES’


Mer enn 70 % av afrikanske husholdninger bruker ved og trekull til matlaging innendørs, noe som resulterer i over 600.000 dødsfall hvert år.  Det medfører også massiv avskoging, store CO2-utslipp og at kvinner daglig bruker timer på vedsanking i farlige områder.  SAFI e-Cooker er en innovativ etanolovn med en patentsøkt brennerdesign som gir høy effekt og ren forbrenning med minimal soting. Frontbetjente etanolbeholdere med mineralull sikrer trygg og effektiv påfylling og bruk.  Konstruksjonen tilllater at mineralullen kan byttes og forlenger levetiden. Kombinasjonen av ny brenner og canisterløsning gjør at man kan bruke uren og rimelig etanol, og utnytte et biprodukt som man ellers ikke finner anvendelse for.  Ovnen gir både et bedre inneklima og frigjør flere timer som ellers går med til å sanke ved.

Gjennom prosessen har vi hatt fokus på å lage en ovn som gir effektiv forbrenning, trygg bruk, er robust og kan produseres til en lav pris tilpasset det markedet kan betale. Ovnen er nominert til Index Award 2015, og trukket frem i NRKs serie ‘Lille Norge og stormaktene’. Prosjektet ble initiert av Safi International og senere distribuert gjennom Green Development.

Vi har i utviklingen av produktet bidratt med konseptutvikling, produktdesign, 3d konstruksjon, prototyping, produksjonsunderlag og emballasje. Vi har også styrt IPR prosessen med både nasjonale og internasjonale patentsøknader.

Vi mottok sammen med SAFI utmerkelsen Merket for God Design på Designdagen 2015 i regi av Norsk Design- og Arkitektursenter.

Safi e-Cooker

SAFI Demo i Kibera Kenya

SAFI E-Cooker Green

SAFI E-Cooker Burner