Batteriemballasje


Responsible Packagings misjon er utvikle smart og brukervennlig emballasje tilrettelagt for sikker retur av produkter som utgjør en miljøbelastning og kan ha en verdi ved resirkulering.  Målet er å øke sannsynligheten for at produktene faktisk blir returnert, gjennom å gjøre det enklest mulig for brukeren til å gjøre ‘riktige’ valg.

Battclip CR123 er en batteridispenser utviklet for bruk i profesjonelle miljø f.eks ved rutinesjekk av batterier i røykvarslere og lysarmaturer, og fungerer som både salgs- og returemballasje. CR123 batterier har ekstremt høy energitetthet og må ikke bli kortsluttet pga. brann og eksplosjonsfare. Dispenseren sikrer effektiv og sikker håndtering, praktisk oppbevaring av både nye og brukte batterier, samt enkel retur av batterier.

Abry & Kavanagh Design har har vært sentral i etableringen av Responsible Packaging og i utviklingen av Battclip stått for hele prosessen fra konsept til produksjon.Responsible Packaging Battclip CR 123 Battery dispenser
Responsible Packaging Battclip CR 123 Battery dispenser

Responsible Packaging Battclip CR 123 Battery dispenser