NORFORM – KJØKKEN & BAD


Norform startet som et innkjøpsarbeid mellom kjøkkenprodusentene Strai, Solør og Foss Kjøkken. Vi har deltatt aktivt i prosessen på alle plan for å samle gruppen til å bli en ledende aktør under én merkevare – Norform.

Bildet viser én av flere eksklusive og moderne kjøkkenserier utviklet for Norform. I tillegg er det utviklet en ny og moderne baderomsserie. Vi har bidratt med designstrategi, designskisser, 3D underlag for prototyping og oppfølging av produksjon.

Norform Wave 120

Norform Kjøkken Grå