ELBE CITY JET


Elbe City Jet er passasjerkatamaran som tar 200 personer og trafikerer på Elbe fra Hamburgs forsteder og inn til sentrum. Vi har tegnet en rekke passasjerkatamaraner for norske og utenlandske verft. Oppdragene inkluderer eksteriørmessig fartøydesign, styrhusinnredning og instrumentlayout, samt design av passasjeravdelinger. Fra en detaljert 3D konstruksjon har vi levert byggetegninger for superstruktur og komplette arbeidstegninger for innredning.  Elbe City Jet ble bygget hos Lindstøl Verft i Risør.   Skrogets “low wash” egenskaper gjør at båten trekker opp under 50 cm bølger i 30 knop. De neste båtene med samme design ble bygget ved tyske verft.

Elbe City Jet CatamranElbe City Jet Catamran