Jordan Ultralite – tannbørste med 50% plastreduksjon


Design av tannbørste for Orkla Home & Personal Care. Jordan Ultralite er en unik tannbørste med et sterkt fokus på bærekraft. Målet var å utfordre grensene for hvor lite plast det er mulig benytte i en tannbørste og samtidig skape gode bruksegenskaper og et appellerende visuelt design. Jordan Ultralite er svært lett og benytter ca 50% mindre plast sammenlignet med en standard tannbørste.

Jordan Ultralite Sensitive

De fleste av dagens tannbørster er støpt med en kombinasjon av ulike materialer, noe som er lite egnet for materialgjenvinning. Jordan Ultralite er derfor designet i rent PP-materiale, og har et gjennomgående hexagon-mønster som både gir et interessant visuelt uttrykk og en betydelig materialbesparelse. I tillegg benytter man ny bust-teknologi uten metallkramper.

Jordan Ultralite

Det foreligger i dag ikke noe velfungerende system for gjenvinning av plastmateriale fra tannbørster. Materialbesparelse er derfor det mest effektive grepet man kan gjøre på kort sikt. I tillegg ønsker Jordan å lede an mot mer bærekraftige løsninger og har satt fokus på design for gjenvinning med tanke på fremtidige muligheter og systemer. Abry og Kavanagh Design har i prosjektet bidratt med konseptutvikling, formgivning, 3d konstruksjon og produksjonsunderlag.