Smart dispenser med optimalisert materialutnyttelse


Redesign av Jordan Floss Dispenser for Orkla Home & Personal Care. Fokus for det nye designet var å redusere plastforbruket og den fysiske størrelsen på dispenseren. Samtidig ønsket man å beholde en tydelig visuell link til resten av produktfamilien. Dispenseren er designet for enkel åpning og refylling av floss, og har et smart ‘living hinge’ system, der containeren støpes i ett stykke som foldes sammen til en komplett dispenser ved montering. Abry og Kavanagh Design har i prosjektet bidratt med formgivning, 3d konstruksjon og produksjonsunderlag.