Etanolovner for matlaging


Mer enn 70 % av afrikanske husholdninger bruker ved og trekull til matlaging innendørs, noe som resulterer i over 600.000 dødsfall hvert år.  Det medfører også massiv avskoging, store CO2-utslipp og at kvinner daglig bruker timer på vedsanking i farlige områder.  Som et alternativ til bruk av kull og ved er etanolbaserte ovner for matlaging helsemessig tryggere og en langt mer bærekraftig løsning.

Blue Flame Stoves SB102 er en trygg, effektiv og rentbrennende etanolovn, designet for de røffe forholdene der ovnene er i daglig bruk. Ovnens oppbygning med integrert vindskjerming sikrer effektiv forbrenning i trekk eller vind. Den enkle og unike brennerteknologien gir sotfri forbrenning. Brenseltanken er utsyrt med mineralull for trygg oppbevaring av etanolen, med minimal risiko for søling ved håndtering. Ovnen er også utviklet i en versjon med dobbeltbrenner, DB202.

Abry og Kavanagh Design har stått for design, konstruksjon og industrialisering av ovnene. Vi koordinerer også produksjon gjennom vårt leverandørnettverk i Kina.

Blue Flame Stoves Single Burner
Blue Flame Stoves Single Burner SB102
Blue Flame Stoves Double Burner
Blue Flame Stoves Double Burner DB102
Blue Flame Multiple Stoves