JORDAN VASKERULL DISPENSER


Jordan Vaskerull er et nytt og unikt produktkonsept fra Lilleborg.  Fuktige engangskluter på rull leveres i refillpakning som monteres i en dispenser. Det patenterte Fresh Wipe™ systemet som kobler refill og dispenser sammen, gjør det enkelt å trekke ut kluter og minimerer uttørking. Vi har på oppdrag fra Lilleborg designet og utviklet både dispenser og refillløsning. Oppgavene i prosjektet har bestått av konseptutvikling, formgiving, konstruksjon og komplett produksjonsunderlag.  En viktig del av oppdraget vært strategisk utvikling for å oppnå sterk IPR beskyttelse.  Dette har inkludert målrettet konseptutvikling spesifikt for patentbekyttelse, utarbeidelse av patentsøknad i samarbeid med patentbyrå, samt løsningsutforming og detaljering for å oppnå best mulig beskyttelse.

Jordan Vaskerull Dispenser

Jordan Vaskerull Dispenser