SMART BABY ROCKER


SleepyTroll er en automatisk barnevognvugger som hjelper med å roe barnet. Den festes enkelt til håndtaket på barnevognen og har lyd- og bevegelsessensorer som aktiverer vuggefunksjonen dersom barnet er urolig. Produktet er utviklet i samarbeid med gründer Ståle Flataker for selskapet Babliss. Ståle nådde finalen i Angel Challenge 2017 og har opplevd stor etterspørsel og fantastisk feedback fra fornøyde kunder etter at produktet ble lansert. I dag er produktet etablert på det internasjonale markedet med stadig økende salgsvolumer. Produktet er patentbeskyttet. Se mer på sleepytroll.no

Abry og Kavanagh Design har i prosjektet bidratt med konseptutvikling, design, konstruksjon og industrialisering av selve produktet, samt patentsøknad, emballasje, bruksanvisning og grafisk design.

Sleepytroll Baby Rocker
SleepyTroll Baby Rocker